Zabieg polega na odtworzeniu uszkodzonego więzadła przy pomocy przeszczepu pobranego z tkanek własnych pacjenta lub przygotowanego w banku tkanek.

W mojej praktyce wykorzystuję w zależności od potrzeb wszystkie możliwe techniki pobrania przeszczepu:

  • tzw. ścięgna zginaczy (ang. hamstring tendons),
  • więzadło rzepki (BTB),
  • ścięgno mięśnia czworogłowego,
  • przeszczepy z banku tkanek.

Decyzje co do wyboru przeszczepu podejmujemy indywidualnie w zależności od takich czynników jak wiek, płeć, rodzaj aktywności sportowej, towarzyszące urazy, konstytucjonalne cechy pacjenta.

W technice wykorzystujemy maksymalnie uszkodzone tkanki więzadła stosując autorską technikę z tzw. zachowaniem kikutów więzadła. Dzięki niej przeszczepione więzadło znajduje się w otulinie (inkubatorze) z własnych tkanek co pozwala na lepsze wgojenie się przeszczepu i zachowanie receptorów czucia głębokiego w uszkodzonych tkankach przyspieszając rehabilitację pacjentów.

Zastosowanie nowoczesnych tzw. dociąganych implantów pozwala także w wielu sytuacjach dociągnąć uszkodzone tkanki do pola przyczepu i uzyskać całkowite pokrycie przeszczepu natywnymi tkankami.

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego